+48 662 93 52 54

biuro@dandera.pl

UMÓW SIĘ
Kto to jest najemca

Kto to jest najemca ? Prawa i obowiązki najemcy

Wynajem mieszkania to popularne rozwiązanie zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla osób poszukujących tymczasowego miejsca do zamieszkania. Najemca to osoba, która korzysta z lokalu na podstawie umowy najmu, w zamian za opłatę na rzecz właściciela, zwanego wynajmującym. Zarówno najemca, jak i wynajmujący mają swoje prawa i obowiązki, które regulują ich wzajemne relacje i zapewniają harmonijne użytkowanie wynajmowanego lokalu. Warto poznać te zasady, aby uniknąć potencjalnych konfliktów i cieszyć się komfortowym zamieszkiwaniem.

Kim jest najemca ? – Definicja

Najemca to osoba, która w ramach umowy najmu pełni rolę lokatora danego lokalu, takiego jak mieszkanie czy dom, za co przekazuje czynsz na rzecz właściciela mieszkania. Taka umowa może dotyczyć całej nieruchomości lub jej części, na przykład jednego pokoju. Najemca ma prawo do używania lokalu zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz w zgodzie z ustawą o ochronie praw lokatorów. 

Prawa najemcy

 • Przestrzegania ustaleń umowy przez wynajmującego. Wynajmujący to właściciel lokalu, który nie może wyrzucić najemcy z mieszkania bez odpowiedniego wypowiedzenia.
 • Godnego zamieszkiwania. Wynajmowane mieszkanie nie powinno zagrażać życiu ani zdrowiu najemcy.
 • Obniżenia czynszu lub wypowiedzenia umowy bez okresu poprzedzającego, jeśli mieszkanie ma ukryte wady, a wynajmujący nie chce ich usunąć.
 • Przyjmowania gości. Najemca może organizować spotkania towarzyskie oraz przenocować bliską osobę, o ile przestrzega obowiązujących reguł.
 • Prowadzenia działalności gospodarczej w najmowanym lokum, po uzyskaniu zgody od wynajmującego.
 • Zmiany aranżacji wnętrz bez ingerencji w konstrukcję, pod warunkiem, że przywróci lokal do stanu sprzed wynajmu.
 • Trzymania zwierząt domowych, o ile umowa najmu tego nie zabrania.
 • Prywatności. Wynajmujący nie może nachodzić najemcy bez uprzedzenia.

Obowiązki najemcy

 • Terminowego płacenia czynszu oraz rachunków związanych z użytkowaniem lokalu (np. za media). Jest to podstawowe zobowiązanie, które pozwala na utrzymanie umowy najmu mieszkania w mocy.
 • Utrzymania lokalu w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Najemca a wynajmujący powinni wspólnie dbać o dobry stan nieruchomości – doradza ekspert z dandera.pl.
 • Dbania o część wspólną nieruchomości, np. klatkę schodową czy windę. Najemca i wynajmujący mają obowiązki względem całego budynku.
 • Naprawy i konserwacji podłóg, drzwi i okien, mebli w zabudowie, instalacji elektrycznych, sprzętów RTV i AGD oraz innych elementów wyposażenia lokum, które zostały uszkodzone z jego winy. Wynajmujący ma prawo domagać się napraw za szkody nie wynikające z normalnego użytkowania.
 • Przestrzegania dodatkowych warunków umowy, dotyczących np. trzymania w mieszkaniu zwierząt. Umowa najmu mieszkania może zawierać specyficzne postanowienia, które najemca musi respektować.

Najemca zobowiązuje się również do przestrzegania przepisów prawa oraz warunków określonych w umowie. Różnica między najemcą a wynajmującym polega na tym, że wynajmujący to osoba posiadająca prawo własności, a najemca jest osobą używającą lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Obie strony muszą znać swoje prawa i obowiązki oraz przestrzegać warunków trwania umowy najmu.

Kto i za co odpowiada najemca w przypadku wynajmu ?

Najemca mieszkania odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania. Do takich sytuacji należy nieprawidłowe użytkowanie domowego sprzętu, zalanie mieszkania przez deszcz z powodu niezamykania okien lub przelanie wody w wannie. Również szkody spowodowane przez gości najemcy lub zwierzęta domowe są odpowiedzialnością najemcy lokalu lub osoby używającej lokalu. Najemca zarządza mieszkaniem i ma obowiązek dbać o jego stan techniczny, przestrzegając ustaleń zawartych w umowie najmu mieszkania.

Z kolei wynajmujący jest osobą odpowiedzialną za szkody powstałe na skutek jego zaniedbań, takich jak brak kontroli i nieprzeprowadzenie niezbędnych napraw instalacji. Obowiązki wynajmującego obejmują zapewnienie, że instalacje w mieszkaniu są w dobrym stanie technicznym. Wynajmujący ma prawo do ustanowienia i wynajmowania lokalu na podstawie prawa własności, a jego obowiązki względem najemcy są określone w umowie. Najemca nie może zostać wyrzucony bez odpowiedniego wypowiedzenia umowy najmu. Ważne jest, aby prawa i obowiązki każdej ze stron były jasno określone i przestrzegane w trakcie trwania umowy najmu, co zapewnia harmonijne współżycie i unikanie konfliktów.

Zobacz również : Jak inwestować w nieruchomości w 2024 roku?

Ubezpieczenie mieszkania najemca czy wynajmujący ?

Zarówno najemca mieszkania, jak i wynajmujący powinni rozważyć różne aspekty ubezpieczenia nieruchomości. Wynajmujący, będący właścicielem mieszkania lub domu, może ubezpieczyć nie tylko samą nieruchomość i jej stałe elementy, ale także przynależne mienie ruchome, budynki gospodarcze i budowle, takie jak ogrodzenie posesji. Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony o OC wynajmującego za szkody w mieniu najemcy oraz o ubezpieczenie OC najemcy wynajmowanej nieruchomości za szkody wyrządzone osobom trzecim. Najemca, z kolei, powinien rozważyć ubezpieczenie swoich ruchomości domowych znajdujących się w wynajmowanej nieruchomości lub poza nią oraz rozszerzenie ochrony w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w wynajmowanym mieniu. Dzięki temu obie strony mogą zabezpieczyć swoje interesy i uniknąć potencjalnych konfliktów.