+48 662 93 52 54

biuro@dandera.pl

UMÓW SIĘ
podatek od najmu mieszkania

Co musisz wiedzieć o najmie prywatnym w 2024 roku? Jak rozliczyć podatek od wynajmu mieszkania?

W bieżącym roku zasady opodatkowania najmu prywatnego w Polsce zostały uproszczone. Wprowadzono jednolitą formę opodatkowania – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiana ta eliminuje możliwość odliczania wydatków związanych z osiągnięciem przychodu, co upraszcza system podatkowy, ale może być mniej korzystna dla wynajmujących ponoszących wysokie koszty utrzymania nieruchomości. Co dokładnie to oznacza?

Kluczowe informacje na temat podatku od najmu mieszkania w 2024 roku:

 • Jednolita forma opodatkowania: Od 2024 roku jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • Stawki podatkowe: Obowiązują dwie stawki podatkowe: 8,5% dla przychodów do 100 000 zł rocznie oraz 12,5% dla nadwyżki ponad tę kwotę.
 • Brak odliczeń kosztów uzyskania przychodu: Nowy system nie pozwala na odliczanie kosztów zdobytego przychodu, co może być mniej korzystne dla wynajmujących ponoszących wysokie koszty utrzymania nieruchomości.

Formy opodatkowania najmu. Porównanie 2024 i 2023 roku

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Od stycznia 2023 roku, najem prywatny może być opodatkowany wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ta forma opodatkowania przychodu (podatek ryczałtowy) dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców wynajmujących nieruchomości. Ryczałt ewidencjonowany oznacza, że podatek jest płacony od całkowitego przychodu bez możliwości odliczeń (pamiętaj: dochód i przychód mają dwie odmienne definicje w prawie podatkowym).

Opodatkowanie na zasadach ogólnych już nie obowiązuje

Wcześniejsze formy opodatkowania z przypadku najmu na zasadach ogólnych zostały zniesione. Oznacza to, że podatnicy nie mogą już odliczać kosztów uzyskania przychodu, takich jak remonty czy inwestycje w wynajmowane mieszkania. Tego typu wydatki mogą być tym bardziej dotkliwe, jeśli właściciel nie posiada ubezpieczenia mieszkania, a nastąpiły rozmaite zdarzenia losowe.

Kto płaci podatek od wynajmu mieszkania?

Osoby fizyczne i przedsiębiorcy a przychód z tytułu najmu

Podatkową opłatę najmu musi płacić każda osoba osiągająca przychody z tego tytułu. Dotyczy to zarówno osób prywatnych, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Podatek należy płacić od każdej złotówki przychodu, co oznacza brak kwoty wolnej od podatku. Nie istnieje żadna ulga ani dla osób fizycznych ani dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Najem okazjonalny a wynajem tradycyjny – różnice w skali podatkowej

Nie ma znaczenia, czy wynajem jest okazjonalny czy tradycyjnyoba są opodatkowane w taki sam sposób. W obu przypadkach obowiązuje ten sam system ryczałtowy za dochody z najmu prywatnego.

Ile wynosi podatek od najmu? Stawka podatku

W 2024 roku stawki podatkowe dla wynajmu mieszkań wynoszą:

 •     8,5% dla przychodów do 100 000 zł rocznie
 •     12,5% dla przychodów powyżej 100 000 zł rocznie.

Jak rozliczyć podatek od wynajmu mieszkania?

 • Zgłoszenie najmu do Urzędu Skarbowego: Podatnik powinien poinformować urząd skarbowy o zamiarze wynajmu nieruchomości. Dla najmu okazjonalnego zgłoszenie jest obligatoryjne, natomiast dla najmu tradycyjnego – fakultatywne.
 • Wybór formy opodatkowania: W 2024 roku jedyną dostępną formą jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik musi zdecydować, czy chce rozliczać się miesięcznie, czy kwartalnie.
 • Obliczenie przychodów: Podstawą opodatkowania jest przychód z najmu, bez możliwości odliczenia kosztów zdobytego przychodu. Należności podatkowe wynoszą 8,5% dla przychodów do 100 000 zł rocznie oraz 12,5% dla nadwyżki ponad tę kwotę.
 • Płatność zaliczki na podatek dochodowy: Zaliczki należy płacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, w którym uzyskano przychód. Zaliczki wpłaca się na mikrorachunek podatkowy, który można wygenerować na stronie urzędu skarbowego.
 • Składanie deklaracji PIT-28: Na koniec roku podatkowego podatnik musi złożyć deklarację PIT-28, w której wykazuje całkowite przychody z najmu oraz zapłacone zaliczki. Deklarację można złożyć tradycyjnie lub elektronicznie.

Podatek za wynajem mieszkania – praktyczne porady

 • Prowadzenie ewidencji przychodów: Regularne prowadzenie ewidencji przychodów z najmu pomoże w dokładnym obliczeniu należnego podatku.
 • Konsultacje z doradcą podatkowym: W razie wątpliwości warto skonsultować się z doradcą podatkowym, aby uniknąć błędów i potencjalnych sankcji.
 • Aktualizacje przepisów: Śledzenie aktualnych przepisów podatkowych pozwala na bieżąco reagować na zmiany w systemie opodatkowania.

Terminy deklaracji PIT a przychód z najmu. Jak zapłacić podatek od wynajmu mieszkania?

Podatnicy korzystający z ryczałtu od przychodów z najmu muszą na koniec roku podatkowego złożyć formularz PIT-28. Zeznanie to można złożyć między 15 lutego a 30 kwietnia, zarówno tradycyjnie, jak i elektronicznie.

Podatnicy mogą płacić podatek co miesiąc lub co kwartał, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, w którym uzyskali przychód. W przypadku rozliczeń elektronicznych, system automatycznie oblicza wskaźniki, co ułatwia proces rozliczenia.

Konsekwencje braku płacenia podatku

Najem prywatny – odsetki i grzywny

Nieuiszczenie podatku czynszowego może skutkować nałożeniem odsetek oraz grzywny. W zależności od skali zaległości, może to być traktowane jako wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

Czynny żal za brak rozliczenia należności z tytułu najmu

Podatnik, który nie uiścił podatku, a pobiera opłaty od najemcy za czynsz wynikające z podpisanej umowy najmu, może zgłosić się do urzędu skarbowego z tzw. czynnym żalem, aby uniknąć kary. Jest to procedura pozwalająca na dobrowolne zgłoszenie zaległości i uregulowanie należności bez dodatkowych sankcji. Można zapłacić zaległy podatek bez dodatkowych kar pieniężnych.

Wynajem mieszkania a podatek VAT

Zwolnienie z VAT

Wynajem nieruchomości do celów mieszkaniowych jest zwolniony z podatku VAT, niezależnie od wysokości przychodów.

Lokale użytkowe

W przypadku wynajmu lokali użytkowych, zwolnienie z VAT obowiązuje do 200 000 zł przychodów rocznie. Powyżej tej kwoty wynajem podlega opodatkowaniu VAT.

Rozliczenie najmu z małżonkiem – warunki rozliczenia wspólnego

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zazwyczaj nie pozwala na wspólne rozliczanie przychodów z małżonkiem, chyba że spełnione są określone warunki, takie jak trwała wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy. Szczegółowe zasady są określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Próg 100 000 zł odnosi się do sumy wszystkich przychodów z wynajmu osiągniętych w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, próg ten wynosi 200 000 zł.

Profesjonalna obsługa pośrednika nieruchomości – kompleksowa pomoc na każdym kroku

Podatek od najmu mieszkania to istotna kwestia, którą musi uwzględnić każdy wynajmujący. Zasady opodatkowania mogą być skomplikowane, a ich nieprawidłowe zrozumienie może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji finansowych.

W takim kontekście, korzystanie z usług profesjonalnego pośrednika nieruchomości staje się nieocenione. Nasza firma nie tylko pomoże Ci znaleźć idealnego najemcę, ale również wskaże profesjonalną obsługę księgową, która doradzi w kwestiach podatkowych, zapewniając pełną zgodność z przepisami. Dandera to synonim wiedzy i doświadczenia, dzięki temu możesz skupić się na czerpaniu korzyści z wynajmu, nie martwiąc się o formalności podatkowe. Nasza specjalność to Zarządzanie najmem w Krakowie oraz okolicznych miastach takich jak Wieliczka i inne.